Tagarchief: Wind Design + Build

Onderwijsbouw is tegenwoordig combinatie van harde en zachte waarden

GVBF-ODV-TCE-099 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het onderwijs ontwikkelt zich. Andere tijden vragen immers andere oplossingen maar dit heeft wel tot gevolg dat ook de fysieke Look and Feel van de school moet worden aangepast. Zo ging dat ook op het AOC Terra locatie Emmen (vmbo en mbo), waar afgelopen zomer het nieuwe schoolgebouw naar een ontwerp van Sjoerd Betten van Wind Architecten Adviseurs officieel in gebruik werd genomen. Wind Design + Build was vanaf dag één van het project betrokken. Van ideevorming en het ontwerp tot aan de volledige uitvoering. “En, zelfs nog een stap verder”,  zegt Roelof Wind. “Ook het onderhoud de komende 15 jaren is onderdeel van onze scope.”

Roelof legt uit dat de contractvorm ‘Design and Build’ steeds vaker in het onderwijs terugkomt. “Feitelijk gaat het hier om een prestatieafspraak: de basis wordt neergelegd in het Programma van Eisen: welke functies en eisen moet het gebouw faciliteren onder welk niveau? En dan is het aan ons om dát uit te engineeren. Onze antwoorden op die uitdagingen moeten verrassen. Functionaliteit, sfeer, beleving en architectuur dienen naadloos met elkaar op te trekken.”

Roelof onderscheidt vier fases in Emmen. “Als eerste zagen we dat er ruimtelijk een uitdaging was omdat de oude school – en dus ook de locatie van het nieuwe schoolgebouw – midden in het dorp lag. Logistiek moesten we het dus goed op orde zien te brengen. Dat hebben we op ons genomen, inclusief de gehele vergunningenprocedure. Alles diende vanzelfsprekend goed te worden ingepast in de omgeving. We hebben omwonenden intensief betrokken bij de planvorming.”

“Daarnaast werden er tijdens de graafwerkzaamheden historische vondsten gedaan”, vertelt Roelof. “Bovendien kregen we te maken met vleermuizen. Onder begeleiding van een ecoloog – een vleermuis is immers een beschermde diersoort wiens leefomgeving je niet mag verstoren – hebben we daar goede oplossingen voor gevonden. Zo hebben we een deel van de spouwmuren geschikt gemaakt als kraamkamer en vonden nestkasten hun plek in het metselwerk.”

Roelof vertelt dat ‘bouwen in het onderwijs’ tegenwoordig vooral een combinatie is van harde en zachte waarden. “De logistieke processen dienen excellent op elkaar aan te sluiten maar je behoort ook je persoonlijke communicatie naar het hoogste niveau te brengen. We kunnen dat inhoudelijk goed omdat we vanaf dag één aan tafel hebben gezeten en daarmee feitelijk onze opdrachtgevers alle vraagstukken uit handen hebben genomen. We hebben continu de lopende kennis van een project. We doen dit inmiddels al meer dan 30 jaar op deze wijze en zoals gezegd, dus ook steeds vaker in het onderwijs. Tot onze vreugde.”

Maar na de oplevering houdt het werk niet op. Roelof tot slot: “In Emmen verzorgen wij tevens het onderhoud op alle technische componenten. Wij kunnen daardoor deze school voor de juiste kwaliteitsklasse behouden. Bovendien weet de school ook vanuit budgettair perspectief precies waar het aan toe is. Bij het ontwerp – dus vanaf dag één – kun je met die visie rekening houden. Regeren is dan ook altijd vooruitzien.”.  


Het ontwerp van de nieuwe energiezuinige VMBO/MBO school bestaat uit drie gebouwvolumes die zorgvuldig zijn ingepast op de locatie en refereren aan de ‘zwerfkeien’ in het Drentse landschap. Het hoofdgebouw bestaat uit twee zwerfkeien die door een aula met elkaar verbonden zijn. Achter op het terrein wordt de kas als derde zwerfkei op het terrein ingepast. Architect is Sjoerd Betten van Wind Architecten Adviseurs in samenwerking met OdV interieurarchitecten.”