Tagarchief: Leiden

Comfort en duurzaamheid voor het Leonardo College in Leiden

VDK – shoot 02-07-0281 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het Leonardo College in Leiden zal in de zomer van het komend schooljaar een nieuw gebouw in gebruik nemen. Installatie Techniek Raalte Projecten B. (onderdeel van de VDK Groep) verzorgt de gehele E- en W-installatie en de warmte-koudeopslag-installatie (WKO) in opdracht van Lithos Bouw BV.

ITR Projecten BV is al vanaf het schetsontwerp bij het project betrokken. Zo konden zij direct actief meedenken in het ontwerp van het gebouw en een opzet maken voor een installatieconcept dat voldoet aan de eisen en wensen van de school.  Sjoerd Overmars, bedrijfsleider bij de ITR groep, vertelt: “We maken een duurzaam, energieneutraal gebouw en hebben een adviserende rol richting de school. We hebben een jarenlange ervaring in het realiseren van installaties in scholen en hebben hiervoor ons eigen installatieconcept. Dit wordt samengevoegd met het PvE van de school en zo verder doorontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is om een zo comfortabel mogelijk gebouw te maken om zo de prestaties van leerlingen en medewerkers te verbeteren. We werken volgens de Frisse Scholen eisen.”

Het Leonardo College hecht veel waarde aan duurzaamheid en comfort, vertelt Overmars. Daarom is er onder meer gekozen voor een WKO-installatie die wordt geëxploiteerd aan de school voor 25 tot 30 jaar. Daarnaast zal het volledige dak voorzien worden van PV panelen. Hiermee is de opdrachtgever verzekerd van warmte, koude en een goed onderhouden installatie en zijn de budgetten ook tijdig en goed in beeld.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden van ITR eind 2e kwartaal 2021 klaar zijn. Zo’n kort traject is pittig, maar zeker haalbaar voor het hele bouwteam, dat goed op elkaar is ingespeeld. 

Overmars: “Wij zijn een preferred supplier van Lithos Bouw. Dat zie je terug in het proces. Als de samenwerking soepel en plezierig verloopt, verloopt ook het proces sneller.”

Na oplevering zijn de werkzaamheden voor ITR echter nog niet afgerond. “We zorgen ervoor dat de school na oplevering goed gemonitord wordt en de energiestromen geoptimaliseerd worden. De installatie is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het om de school te ontlasten van alle zaken die met installatie te maken hebben. Wij nemen daarom de monitoring en het onderhoud op ons. Daarmee ontzorgen we de school en kan de installatie optimaal benut worden”, aldus Overmars.  


FEITEN EN CIJFERS

Opdrachtgever: Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci

Aannemer: Lithos bouw & ontwikkeling

Ontwikkeling en bouw: Zenzo MV

E- en W-installatie: ITR Projecten BV

Levering betonnen elementen:   Mombarg Beton