Tagarchief: Airmaster

Hoog rendement en energiezuinig – Veiligheid boven alles in klaslokalen!

IMG_0094 kopiëren
Lees het gehele artikel

“De vraagstelling rondom ventilatie in schoolgebouwen heeft door corona een extra dimensie gekregen”, vertelt hij. “Terecht! Je kunt niets aan het toeval overlaten. Veiligheid gaat boven alles in klaslokalen.”

Juist daarom vindt Eim het logisch dat er al vanuit het bestek was gekozen voor de ventilatiesystemen van de Deense fabrikant Airmaster. “We hebben 9 Airmaster 800 units met koelmodule geïnstalleerd. Wat ons betreft is deze oplossing het meest geschikt om bestaande schoolgebouwen coronaproof te maken en dus te zorgen dat er voldoende geventileerd wordt. De luchtstromen van aan – en afvoer blijven altijd gescheiden, dus het systeem maakt geen gebruik van recirculatie. Dankzij het hoge rendement van de warmtewisselaar is het bovendien een erg energiezuinige oplossing.

“Door corona wordt de vraag naar ventilatie actueler dan ooit”, vervolgt Eim. “Voorheen was de gedachtegang op scholen vooral: we moeten er misschien iets aan doen . Maar sinds de lockdown veranderde die mindset. Het werd toen: ‘Daar moeten we nu écht wat aan doen’.”

Eim vertelt dat er al meerdere jaren met Airmaster wordt gewerkt. “We kennen elkaar, maar het is fijn om elke keer te constateren dat de expertise die daar aanwezig is, ook goed wordt gedeeld. Als er vragen zijn, dan worden die beantwoord. Knelpunten of andere uitdagingen worden altijd goed opgelost en wat mij in dit specifieke project opviel was dat Rob de Haan ook persoonlijk op het project in Leerdam meerdere malen langskwam om vinger aan de pols te houden en waar nodig concreet meedacht. De lijnen zijn daardoor kort. Wij – als installateur – zijn daar blij mee. Maar feitelijk is natuurlijk ook de eindgebruiker daarbij gebaat. En, in dit geval de school in Leerdam, die nu ook in de eigen communicatie een goed verhaal naar de kinderen én de ouders heeft: het nieuwe ventilatiesysteem maakt de klaslokalen niet alleen coronaproof, maar zorgt tevens voor een goed binnenklimaat! Dat is in tijden van corona een mededeling die je graag wil doen.”    


Over Airmaster

Airmaster is een Deense fabrikant die al meer dan 25 jaar decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning produceert. De voorbije 12 jaar werden de Airmaster ventilatiegroepen in Nederland verdeeld onder de naam Klasseventilatie door hun verdeler Itho Daalderop, maar sinds maart 2020 heeft Airmaster een Nederlandse vestiging in Schiedam.

Airmaster is marktleider op het gebied van decentrale ventilatie en kan dankzij het brede assortiment een oplossing bieden in vele situaties. De ventilatie-units zijn beschikbaar in luchtvolumes van 150 m³/u tot 1200 m³/u en kunnen dus zowel voor kleine directielokalen als voor grotere klaslokalen gebruikt worden.

De ventilatie-units zijn ontwikkeld om in de ruimte zelf geplaatst te worden en vereisen geen complex luchtkanalennetwerk. Dat maakt ze erg geschikt voor renovatieprojecten en uitbreidingen van schoolgebouwen. Dankzij de geïntegreerde CO2 sensor wordt er enkel geventileerd indien nodig en wordt er geen energie verspild.

Op de ventilatie-unit kan ook een koelmodule aangesloten worden, zoals ook het geval was in de Wilhelminaschool in Leerdam. Een goed binnenklimaat creëren betekent niet enkel het CO2 gehalte in de ruimte laag houden, maar ook zorgen voor een aangename kamertemperatuur.

Voor Airmaster is een goede luchtkwaliteit een prioriteit: elk kind verdient een gezonde en veilige leeromgeving zodat het zich ten volle kan ontwikkelen!

Een goede ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat

am1200_084-kopieren
Lees het gehele artikel

Decentraal ventileren in scholen

Airmaster is een efficiënte ventilatie-unit die in Nederland al vijftien jaar voornamelijk in scholen fluisterstil lokalen ventileert. De afgelopen jaren werd Airmaster onder de naam Klasse ventilatie door Itho Daalderop in Nederland gedistribueerd, maar enkele maanden geleden heeft Airmaster het stokje overgenomen. De Deense onderneming heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ventilatiesector en heeft 5 eigen vestigingen in Scandinavië en in de Benelux.

Sinds 2005 werden ruim twaalfduizend Airmaster ventilatie-units geïnstalleerd in Nederlandse scholen, onder de naam Klasse ventilatie. Itho Daalderop is zich geleidelijk meer gaan richten op installaties voor de woningbouw en dat heeft op 17 april van dit jaar geleid tot de overdracht van alle commerciële activiteiten rond Klasse ventilatie aan Airmaster BV. Nathalie Duquesne, Benelux Country manager, richtte in 2015 al de Belgische vestiging van Airmaster op en heeft nu ook geholpen om een Nederlandse organisatie op te zetten. Samen met Rob de Haan, die voorheen bij Itho Daalderop de verkoop van Airmaster units verzorgde, zal zij vanuit Schiedam het advies en de verkoop van Airmaster ventilatie-units aan scholen én de volledige utiliteitssector verzorgen.

Makkelijke integratie in een bestaand gebouw

Er is één kwestie waar de mensen van Airmaster geen twijfel over hebben: met decentrale ventilatie creëer je het beste binnenklimaat. En dit is voor scholen heel belangrijk. In renovatieprojecten is het decentrale systeem van Airmaster de ideale oplossing omdat het geen complex kanalennetwerk vereist en dus ook geen dure aanpassingen vraagt. Centrale systemen zijn vaak moeilijk te integreren in een bestaand gebouw en vragen meer structurele aanpassingen en onderhoud. Bij een decentraal systeem hoeven alleen de filters tweemaal per jaar vervangen te worden.

airmaster 3 kopieren

Plafondmodel in een kinderdagverblijf.

 

Een ander voordeel is het geluidsniveau. Geluidsdempers zijn bij de Airmaster niet nodig, want de units zijn uitstekend geïsoleerd en slim opgebouwd. Het zijn dan ook geen kleine units die in de klaslokalen geplaatst worden. Het lage geluidsniveau bereiken de ventilatie-units met een techniek uit de vliegtuigindustrie, waarbij de geluidsbron wordt tegengewerkt door antigeluid.

Voor elke ruimte een oplossing

De Airmaster is leverbaar in verschillende luchtvolumes. Duquesne: “We leveren modellen met capaciteiten van 150 tot 1.200 m³ per uur, dus we kunnen voor om het even welk type ruimte een passende oplossing bieden. De ventilatie-units zijn voorzien van een tegenstroom warmtewisselaar met gescheiden luchtstromen, in coronatijden geen overbodige luxe. Een CO2-sensor is standaard voor scholen. De Airmaster kan via een bedieningspaneel, via het internet of via een gebouwenbeheersysteem worden aangestuurd. Het is bovendien mogelijk om de ventilatie-unit te voorzien van een koelmodule. Vermits het de laatste jaren ook in de lente en de herfst erg warm is geweest, hebben vele scholen te kampen met oververhitting van hun klaslokalen en neemt de vraag naar koelmodules toe.”

Venray en Limburg kiezen voor frisse lucht

Recentelijk zijn in de regio Venray zes scholen voorzien van Klasse B ventilatie-units. Een project dat twee jaar in beslag nam en waarin telkens in de vakanties een school werd aangepakt door Installatietechniek Keijsers-Martens, ondersteund door Rob de Haan. Jan Rijnbeek heeft de transitie van Itho Daalderop naar Airmaster in goede banen geleid en geeft een korte toelichting over het project: “Limburg is een provincie die zijn verantwoordelijkheid neemt en middelen ter beschikking stelt voor een beter leer- en werkklimaat in klaslokalen. Het probleem bij het basisonderwijs is dat de gemeente eigenaar is, terwijl de schoolstichtingen verantwoordelijk zijn voor het interne onderhoud. Over de renovatie van de installaties bestaat veel onduidelijkheid, waardoor er vaak niets gebeurt. De provincie Limburg geeft dan net dat zetje om projecten door te laten gaan. Daar profiteren de kinderen en leerkrachten in Venray nu mooi van!”