Goede of slechte akoestiek: Een wereld van verschil

Een slechte akoestiek kan het plezier van docenten behoorlijk vergallen. Dat gebeurde in het Leeuwarder Lyceum en in de Daltonschool in Dokkum, waar docenten en leerlingen last hadden van het geluid. 

Geesje Westra, verantwoordelijk voor het gebouwenonderhoud en de huisvesting van scholengemeenschap Piter Jelles heeft het probleem nu meerdere keren bij de hand gehad. Zij schakelt dan Point Out International in om het probleem op te lossen.

Slechte akoestiek
“In het Leeuwarder Lyceum deden de problemen zich voor bij de docent Nederlands”, vertelt Westra. “Zij kampt met gehoorproblemen en om toch les te kunnen blijven geven moest voor haar een oplossing worden gezocht. In de Dalton school in Dokkum speelde het probleem op nog grotere schaal. Deze nieuwe school heeft in het hart van het gebouw een ronde, centrale ruimte met daaromheen in twee lagen de klaslokalen. Door de slechte akoestiek bleef het geluid hangen in de centrale ruimte en drong het door tot in de klaslokalen. Het lesgeven werd hierdoor geweldig verstoord.”

scholengemeenschap akoestiek

Point Out International
In beide gevallen heeft Westra de hulp van Point Out International ingeschakeld, gespecialiseerd in akoestische problemen. Deze heeft de situatie geanalyseerd, gemeten hoezeer de nagalm en echo’s storend zijn en berekend hoeveel akoestische panelen nodig zijn om het probleem deskundig en esthetisch op te lossen.

Panelen met passende prints
“Esthetisch is de oplossing van Point Out zeker”, vertelt Westra. “In het lokaal van de docent Nederlands zijn de muren en het plafond gedecoreerd met typisch Hollandse taferelen, zoals landschappen en levendige wolkenluchten. In de Daltonschool zijn de panelen tegelijk aangebracht met de aanschaf van nieuw meubilair, waardoor de RAL-kleuren precies op elkaar konden worden afgestemd. Zo ontstond in één keer een prachtig geheel. Het regende complimenten over de opgefriste uitstraling van de ruimtes. Over de akoestiek sprak niemand meer. Je zou bijna vergeten dat het daarom begonnen was, maar ook dat is een wereld van verschil.”

Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Point Out