Acour Lawaaibestrijding BV

Flight Forum 3543
5657 DW Eindhoven

T: +31(0)40-2340888
E: theo@acour.com
W: www.stille-sportzaal.nl

fb tw link yt

Acour maakt sporten Stiller!
Acour Lawaaibestrijding b.v. is sinds 2006 actief met akoestiekverbetering in sportaccommodaties.
Inmiddels leverden wij al geluidsreducerende maatregelen voor meer dan 100 gymzalen en sporthallen in Nederland.
Sporten in een zaal gaat vaak gepaard met veel geluid. Voor de sporters is dit hinderlijk, maar bij docenten of instructeurs kan dit zelfs leiden tot gehoorschade! Dit komt doordat de grens voor geluidbelasting die de ARBO-wetgeving stelt veelvuldig wordt overschreden. Door lawaai en slechte spraakverstaanbaarheid in de sportzaal kampen veel docenten bovendien met stemproblemen!
Gegarandeerd resultaat Het NOC*NSF heeft normen opgesteld voor de akoestiek in sportaccommodaties. Deze normen zijn overgenomen in de Arbocatalogus voor het primair- en voortgezet onderwijs en worden ook onderschreven door de KVLO (vakvereniging voor docenten lichamelijke opvoeding).

Acour kan garanderen dat sportzalen na aanpassing aan de NOC*NSF norm voldoen.