Abonneren

Inspireren is ons Adagium

Het tweemaandelijkse vaktijdschrift Onderwijs & Bouw is een tijdschrift van formaat geworden, dat zijn nut en functie in de markt inmiddels volop bewijst. Onderwijs & Bouw staat zoals de naam al aangeeft helemaal in het teken van bouwprojecten in alle facetten, en dat zijn er tegenwoordig heel wat.

Iedere editie zal Onderwijs & Bouw meer actuele projecten beschrijven dan enig ander Nederlands vakblad. Van grootschalige projecten zoals aan de de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch tot het kleine project-om-de-hoek. De redactie beschrijft de projecten deskundig vanuit het vakmatige oogpunt van de specialist.

Abonneren

Ontvang 6x per jaar Onderwijs & Bouw voor 63,00 per jaar exclusief BTW.

ING Bank
IBAN NL46INGB0000417165
BIC INGBNL2A
t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV, o.v.v. Onderwijs & Bouw magazine

Informatie over abonnementen: info@louwersuitgevers.nl
Tel. +31 (0)495 450095

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.

Opzeggingen

Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.