trillingenbeperking

Veel aandacht voor trillingenbeperking en temperatuurstabiliteit

Afgelopen jaar vond de oplevering plaats van het nieuwe faculteitsgebouw Technische Natuurwetenschappen van de TU in Delft. Gerealiseerd in twintig maanden. Een krappe bouwtijd, zegt projectleider Ton Smolders van aannemer Hurks. Waar echter dankzij een goede voorbereiding aan kon worden voldaan. Het gebouw heeft een aantal bijzondere kenmerken.

Lees meer »
Binnenklimaat

Frisse Scholen zijn onmisbaar voor onderwijs

Frisse Scholen. Een hot item anno nu. En niet onterecht, want uit onderzoek blijkt dat zowel kinderen, studenten als leerkrachten vele malen beter presteren wanneer zij leren en lesgeven in een gezond binnenklimaat, waarbij luchtkwaliteit, temperatuur & comfort en licht & geluid optimaal zijn ingeregeld. Daarnaast kenmerkt een Frisse School zich door een laag energieverbruik.

Lees meer »
schoolgebouwen

De kunst van het weglaten

De wensen voor schoolgebouwen worden groter, extremer en exclusiever. De gemiddelde architect is gewend geraakt aan de vraag naar vides, gigantische uitkragingen en flexibele ruimtes. De Airdeck vloer maakt deze architectonische hoogstandjes mogelijk.

Lees meer »
Driestar college

Nieuwe school kleurt Leidse Houtkwartier

De nieuwbouw van het Driestar college, een kleinschalige christelijke school voor 450 leerlingen, is klaar. In het ontwerp zijn verschillende functies samengebracht zoals het kleurrijk schoolgebouw, sportzalen, een hoofdkwartier voor de basketbalvereniging BS Leiden en parkeergelegenheid.

Lees meer »
Nieuw schoolplein de Akker

Nieuw schoolplein dankzij inzet ouders en sponsors

Het vernieuwde schoolplein van R.K. Basisschool en peutergroep De Akker aan de Populierenhof in Boskoop is vrijdag 17 februari officieel geopend. Dit tot grote vreugde van de kinderen die zich, na alle plichtplegingen, meteen uitleefden op alle nieuwe speeltoestellen.

Lees meer »
Keurmerk studentenkamers

Keurmerk studentenkamers

Hangen er rookmelders en brandblussers in het studentenhuis? Staat de huurprijs in verhouding tot de woonruimte en kloppen alle vergunningen wel? Voor studenten is dit vaak lastige materie. In Maastricht hebben ze een oplossing gevonden.

Lees meer »